top of page

Löner för små och stora företag

Låt era löner hanteras av våra lönespecialister. Med oss som er outsourcingpartner får ni tillgång till ett dedikerat team som säkerställer kontinuitet och stabilitet i er lönehantering.

image.png

Så här går det till

1.

Anställda tidsrapporterar

De anställda rapporterar sin tid och frånvaro i ert eget eller vårt rekommenderade försystem. Efter att ni granskat och attesterat tidsrapporterna tas dessa om hand av er dedikerade lönespecialist.

2.

Löner
beräknas

Med utgångspunkt i de inrapporterade löneunderlagen och med hänsyn till rådande lagar, ert företags policys eller anslutet kollektivavtal beräknar vi rätt lön för era anställda.

3.

Lönebesked skickas ut

Efter ert godkännande skickas lönespecifikationerna ut digitalt, exempelvis via Kivra. Vi skickar även ett betalunderlag för er att godkänna för utbetalning vid ert löneutbetalningsdatum varje månad.

4.

Deklaration och rapportering

I god tid varje månad skickar vi in er arbetsgivardeklaration 
till Skatteverket, därefter får du en kvittens och ett betalunderlag. Vi hjälper även gärna till med övrig rapportering så som exempelvis till FORA.

Lön i tid

Med oss som er outsourcingpartner säkerställer ni att era anställda får rätt lön i rätt tid. Vi är flexibla, noggranna och har en gedigen kompetens inom lön. Kvalité är grunden i vårt arbete. 

image.png
image.png

Med eller utan kollektivavtal

Spelar ingen roll om ni är ansluta till en arbetsgivarorganisation, har hängavtal eller endast följer lagens regelverk och praxis. Vi ser till att era löner följer dessa.

19.png

Proffs på lön

Vi på Effectima brinner för lön och är en SRF Auktoriserad lönebyrå. Varje företag är unikt och vi ser till att er löneprocess blir anpassad efter ert företages behov. Behöver ni rådgivning eller stöttning är vi ett mejl, samtal eller besök bort. 

Fler lön och HR relaterade tjänster

Personalhandbok

Står ni utan personalhandbok kan vi hjälpa till. Företagets policy är viktigt för de anställda att känna till. Här blir allt tydligt och personalen vet vart de ska vända sig om de undrar över exempelvis friskvård eller halvdagar.

Statistik

Är ditt företag utvalt så rapporterar vi in statistiken till SCB varje månad. Är ni med i en arbetsgivarorganisation? Låt oss göra inrapporteringen till exempelvis Svenskt Näringsliv varje år.

Rapportering FORA

Nu ska arbetarna äntligen rapporteras in varje månad likt tjänstemännen. Vi tar ut korrekt underlag från systemet för att rapportera in detta i tid åt er.

Tjänstepension

Det är av största vikt att rapporteringen av personalens tjänstepension hanteras rätt. Låt oss sköta den löpande administrationen för att förhindra att något glöms bort eller missas.

Försäkringskassan

Ibland behövs rapportering till Försäkringskassan då personal är sjukskrivna eller ska gå på föräldraledighet. Vi ser till att sjukanmäla i tid samt rapportera in inkomstuppgifter vid behov.

Arbetsgivarintyg

Med rätt inställningar i systemet gör vi detta smidigt åt dig och den anställde kan godkänna intyget på www.arbetsgivarintyg.nu

Få en offert

En av våra lönespecialister tar gärna ett första möte för att berätta vad vi kan göra för dig och ditt företag. Självklart får du även en offert att ta ställning till, allt för att du ska kunna ta ett välinformerat beslut.

Thanks for submitting!

bottom of page